analizawymagan

Analiza SWOT w pracy Analityka Biznesowego?

Posted by admin

Każdy z nas miał w szkole podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie obronne czy inne tego typu lekcje na których rozmowy były prowadzone o wypełnianiu deklaracji podatkowych i inne dziwne rzeczy typu noszenie masek itd. Na tych zajęciach była przedstawiana analiza SWOT. Przeważnie wyglądało to tak że mieliśmy opracować analizę  przedsiębiorstwa  które poddawaliśmy analizie SWOT.
Zawsze uważałem tego typu zajęcia za bezsensowne do czasu gdy zacząłem zaznajamiać się z wszystkimi dobrymi praktykami jakie spotykamy w pracy analityka biznesowego i spotkałem na swojej drodze ponownie ten rodzaj analizy.

Analiza SWOT polega na tym aby znaleźć mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia dla analizowanej organizacji. Analizować można całą firmę ale też zespoły, departamenty itd.

Całe ćwiczenie polega na tym aby przygotować listy ww. cech dla organizacji przez wybraną grupę ludzi. Następnie wykonujemy negocjację zaproponowanych cech i określamy ostateczną ocenę za pomocą wspólnie stworzonej macierzy cech w analizie SWOT.
Po wykonaniu oceny przedstawiana jest strategia działania na najbliższy okres dla organizacji. 
Przed podejściem do analizy ważne jest żeby wszyscy zainteresowani podjęli się wykonania pracy w określonych zasadach.

Aby przygotować dobrą analizę SWOT potrzebne jest przygotowanie odpowiedniej listy cech. Aby dobrze ją przygotować trzeba wiedzieć co dane cechy oznaczają:

Mocne strony
 Wszystko co analizowany dział robi dobrze. Może to być efektywny proces, relacja z klientem, dobre oprogramowanie i inne cechy które wyróżniają zespół na tle konkurencji.
Aby dobrze wykonać analizę mocnych stron warto do tego podejść z kilku stron:
-od strony wiedzy jaką ten zespół posiada i zasobów ludzkich tego zespołu
-od strony sprzedaży i relacji z klientem
-od strony finansowej
-od strony zdolności do rozwoju

Słabe strony
Wszystkie czynności które dział robi słabo lub wcale. Może to być zamknięcie się ludzi na nowe technologie. Brak rozwoju i trzymanie się sztywno starych procesów.
Przykładowe słabe strony to:
-kiepska atmosfera spowodowana wewnętrznymi konfliktami,
-słabe warunki pracy,
-brak szkoleń dla pracowników.

Szanse
Wszystkie czynniki zewnętrzne które dobrze wykorzystane przez dany zespół mogą sprawić że sytuacja w analizowanym dziale może znacząco się poprawić. Takimi szansami mogą być:
-zwiększył się popyt na usługi dostarczane przez dany zespół,
-stabilizacja polityczna w danej dziedzinie lub obszarze,
-atmosfera w zespole ulega znaczącej poprawie

Zagrożenia
Zagrożenia to wszystkie trendy które mogą sprawić że dana sytuacja może ulec pogorszeniu i rozwój danego przedsięwzięcia może gwałtownie wyhamować. Takimi zagrożeniami mogą być:
globalizacja
spadek cen
nowe podatki
zmiana biura na gorszą lokalizację,
gwałtowne zmiany na arenie politycznej

W zależności od przewagi różnych cech firmy przyjmują innego rodzaju strategię działania. W przypadku przewagi słabych cech i zagrożeń stosuje się strategię defensywną a w przpypadku gdy mamy dominację mocnych cech i szans stosujemy strategię agresywną. W przypadku dużej ilości szans lecz i przewagi słabych stron staramy się równać z konkurencją. A w przypadku silnych stron i zagrożeń organizacja stara się utrzymać swoje mocne cechy pomimo negatywnych wpływów z zewnątrz.

Analiza SWOT jest często krytykowana z racji że jak jest wykonywana przez niekompetentne osoby to wychodzą różnego rodzaju banały które nie pomagają nikomu w podjęciu decyzji lub prowadzą do błędnych interpretacji. Dodatkowym aspektem jest brak mierzalności poszczególnych cech które przedstawiają zaangażowani uczestnicy analizy.

SZKOLENIE "Czy zawód Analityk IT jest dla mnie?"

Zapisz się na listę mailową a prześlę za darmo szkolenie Czy zawód Analityk IT jest dla mnie? Co muszę umieć żeby być Analitykiem IT?