analizawymagan

Przypadki użycia

Posted by admin

Przypadki użycia to specyficzny opis wymagań biznesowych. Polegają one na tym aby opisywać interakcję użytkownika z systemem czy rozwiązaniem.

Przypadki użycia prezentujemy za pomocą dwóch elementów jednocześnie:
-diagram
-opis przypadku użycia

W diagramach mamy obiekty i relacje zachodzące między obiektami.
Obiektem może być:
-Aktor czyli osoba lub system z poza systemu. Aktorem może być też czas,
-Przypadek użycia czyli różnego rodzaju funkcja rozwiązania lub systemu która spełnia określony cel,
-Granica systemu czyli obiekt określający co zawiera się w opisywanym systemie a co już jest od niego niezależne(np. Aktor nie będzie w granicach systemu). Relacja między granicą systemu a pozostałymi obiektami nie zachodzi.
 
Relacje między obiektami dzielimy na dwa rodzaje:

-Rozszerzoną (extend)
Czasem w określonych sytuacjach jest potrzebne zrealizowanie dodatkowych czynności które są opisywane dodatkowym przypadkiem użycia. W takich sytuacjach pomiędzy dwoma przypadkamia następuje relacja typu extend. Relacja jest uruchamiana tylko w określonych sytuacjach i jest wywoływana tylko w źródłowym przypadku użycia.

-Włączającą (include)
Relacja włączająca jest używana w sytuacji gdy aktualny przypadek użycia aby osiągnąć cel musi otrzymać efekt pracy innego przypadku użycia(np. aby sprawdzić czy dany użytkownik może wejść do aplikacji to musimy pobrać od niego dane logowania)

Żaden diagram przypadków użycia nie opisuje jak przebiega dany proces biznesowy. Aby to wszystko miało sens i było zrozumiałe dla zespołów developerskich to stosuje się opisy przypadków użycia. Opis przypadku użycia służy do tego aby szczegółowo opisać każdy krok występujący w danym przypadku użycia.
 Aby nie omijać żadnych informacji w opisach to są stosowane do tego wybrane szablony które opisują wszystkie informacje potrzebne do opisania PU. Przypadki przeważnie opisuje się w formie tabelarycznej a każdy z poniższych myślników to jest jeden z wierszy tabeli.

-Nazwa
Każdy przypadek użycia ma swoją unikalną nazwę. np. ABC-123b
-Cel
Krótki opis wyniku który jest oczekiwany przez początkowego aktora.
-Aktorzy
Czyli systemy lub użytkownicy uczestniczący w danym przypadku użycia.
 -Warunki początkowe
Lista warunków do spełnienia aby uruchomić dany przypadek użycia.
-Wyzwalacz
Zdarzenie które powoduje uruchomienie przypadku użycia
-Scenariusz
Opis kroków wykonywanych po sobie. Można dzielić scenariusz na główny i alternatywny aby opisywać inne alternatywne wydarzenia.
-Warunki końcowe przypadku użycia
Lista wydarzeń które mają mieć miejsce po prawidłowym wykonaniu się przypadku użycia.

Mocne strony przypadków
-opisują cel dla końcowego użytkownika co jasno precyzuje cel biznesowy,
-przedstawiają działalność systemu za pomocą funkcji które wykonuje,
-są jasno sprecyzowane dla interesariuszy,
-przedstawiają główych aktorów przypadku co jasno pokazuje kto ma wykonywać daną czynność.

Słabe strony przypadków
 -może być tak że opis przypadku użycia zawiera wiele innych ukrytych przypadków użycia lub reguł które nie powinny tam być.

SZKOLENIE "Czy zawód Analityk IT jest dla mnie?"

Zapisz się na listę mailową a prześlę za darmo szkolenie Czy zawód Analityk IT jest dla mnie? Co muszę umieć żeby być Analitykiem IT?