analizawymagan

Kryteria akceptacji i oceny

Posted by admin

Cześć,

Ten post rozpoczyna serię postów na temat dobrych praktyk analizy. W tych postach będę przedstawiać kolejno wybrane techniki analizy aby w łatwy i przystępny sposób ktokolwiek mógł szybko odnaleźć i zrozumieć dane zagadnienie analizy biznesowej.

W dzisiejszym poście chciałem poruszyć Kryteria akceptacji i oceny.

Kryteria akceptacji to w dużym skrócie lista właściwości które oprogramowanie musi spełniać aby był sens te oprogramowanie tworzyć.

Kryteria oceny to zbiór wskaźników na podstawie których oceniamy które z możliwych rozwiązań jest najlepsze do wdrożenia dla organizacji.

Przeważnie kryteria akceptacyjne i kryteria oceny dotyczą:
-Danych które muszą być dostarczane lub wyświetlane(przykładowo na widoku klienta musi być wyświetlony jego opiekun),
-Operacji na danych które mogą być wykonywane lub nie(w momencie dodania zadania na kliencie status klienta zmienia się na „W toku”),
-Czasu lub wygody działania danego rozwiązania(strona z umowami klienta ładuje się 3 sekundy),
-Użyteczności w działaniu, bezpieczeństwa aplikacji(określone role mają dostęp do danej czesci aplikacji)
-Kosztów rozwiązania
-Czasu wdrożenia
-itp.

Kryteria akceptacyjne powinny:

-być przedstawione w sposób zerojedynkowy. W ten sam sposób jak w arkuszach testów akceptacyjnych,
-powinny być przedstawione jako pojedyncza cecha która w połączeniu z pozostałymi kryteriami  przedstawia całe rozwiązanie.

Kryteria oceny przeważnie są takie same jak kryteria akceptacyjne z tą różnicą że powinny mieć mierzalną ocenę danego kryterium. Przykładowo mamy liczbwy priorytet danego kryterium i punktową ocenę satysfakcji. Ocena polega na zliczaniu liczby punktów ważonych wartością priorytetu. Rozwiązanie które zawiera największą liczbę punktów jest rozwiązaniem najoptymalniejszym.

Technika Kryterii akceptacji i oceny ma swoje plusy i swoje minusy. Do największych plusów należy fakt jednoznaczności wymagań co pozwala na jasne rozliczenie się z dostawcą. Do największego minusu należy fakt że ciężko jest uzgodnić kryteria akceptacyjne z wszystkimi interesariuszami a negocjacje potrafią długo trwać. 

SZKOLENIE "Czy zawód Analityk IT jest dla mnie?"

Zapisz się na listę mailową a prześlę za darmo szkolenie Czy zawód Analityk IT jest dla mnie? Co muszę umieć żeby być Analitykiem IT?