pracaanalityka

Backlog

Posted by admin

W ramach projektu należy wykonać określoną liczbę zadań. W wielu przypadkach okazuje się że w określonych ramach czasowych wykonanie wszystkich zadań jest niewykonalne. W takich przypadkach przygotowujemy listę spriorytetyzowanych zadań w celu wykonywania tych najważniejszych w okreslonych ramach czasowych. Lista takich zadań jest nazywana backlogiem.
Każda zadanie w backlogu powinno byc spriorytetyzowane i oznaczone na kiedy ma być wykonane wdrożenie rozwiązania. Backlogi mogą być wykonywane w formie fizycznej (sticky notes, tablica) lub w formie elektronicznej (excel, trello, jira).

Ile zadań jesteśmy w stanie zrealizować w ramach danej iteracji czasowej jest określana przez zespół developerski. Programisci odpowiadają za szacunkową wycenę wdrożenia danego rozwiązania i na podstawie tej wyceny oceniamy ile zadań jesteśmy w stanie dostarczyć w danych ramach czasowych.

Zarządzanie backlogiem polega na tym aby regularnie przeglądać listę zadań i oceniać czy nie trzeba wykonać koniecznych zmian w backlogu. Z racji że wymagania biznesowe się zmieniają oraz zmieniają się priorytety interesariuszy to zmiany w backlogu są wykonywane dość często dlatego warto aby przeglądania backlogu dokonywać regularnie.  Przeglądanie backlogu powinno odbywać się w gronie w którym jest co najmniej właściciel produktu oraz ludzie z zespołu developerskiego.

Dodatkowo ważne jest aby w backlogu szczegółowość wymagań była bardzo wysoka w zadaniach o wysokim priorytecie. W zadaniach o priorytecie niższym szczegółowość może być mniejsza z racji że te zadania mogą być doprecyzowane później. 

Ilość priorytetów dla zadań musi być określona w umówiony sposób. Bardzo fajnym sposobem oceny priorytetów jest metoda MoSCow Must/Should/Could/Won’t. Widziałem też określanie na zasadzie Must have/Nice to have aczkolwiek uważam że dwustopniowa skala jest niewystarczająca.

Podsumowując
 Backlog to lista zadań do wykonania w danym projekcie. Uporządkowany backlog pokazuje nam w jakim kierunku zmierzamy. Backlog trzeba regularnie aktualizować jeśli chcemy aby miał jakąkolwiek wartość.  

SZKOLENIE "Czy zawód Analityk IT jest dla mnie?"

Zapisz się na listę mailową a prześlę za darmo szkolenie Czy zawód Analityk IT jest dla mnie? Co muszę umieć żeby być Analitykiem IT?