analizawymagan, zbieraniewymagan

Ankiety i kwestionariusze

Posted by admin

Ankiety i kwestionariusze są często stosowane w momencie gdy chcemy wydobyć wymagania z określonej grupy ludzi w krótkim przedziale czasowym. Jest to bardzo szybka i wygodna metoda do zdobywania wymagań biznesowych.

Pytania w kwestionariuszach mogą być dwóch typów:
-Pytania zamknięte czyli takie na które możemy odpowiedzieć na podstawie odpowiedzi które mamy do wyboru(tak/nie lub lista wybranych odpowiedzi).
-Pytania otwarte czyli takie na które ankietowany może odpowiedzieć w sposób dowolny dla niego.
Pytania same w sobie nie mogą mieć wpływu na końcową odpowiedź ankietowanego czyli nie mogą być tendencyjne i muszą mieć neutralny wydźwięk. Pytania w kwestionariuszu mogą być wymieszane. Nie ma reguły pod to że jak już zadamy pytanie otwarte to tylko takie pytania możemy zadawać.

Przygotowując ankietę musimy sobie zadać kilka pytań:
-Do kogo jest kierowana taka ankieta
-Jaki jest cel ankiety(po co wykonujemy ankietę)
-Jakie pytania chcemy zadać
-Jak chcemy dystrybuować ankietę (czy forma papierowa, telefoniczna, czy elektroniczna)
-Jak dużą liczbę odpowiedzi potrzebujesz oraz jak długo chcesz otrzymywać odpowiedzi na pytania.
-Czy odpowiedzi w ankietach będą doprecyzowywane na spotkaniach lub telefonicznie(np. czy będziesz pobierać więcej informacji dot. danego wymagania)
-Czy ankieta ma być obowiązkowa

Przed wysłaniem ankiety do całej grupy docelowej
-Przetestuj ankietę na wybranej grupie ludzi(często może okazać się tak że wystarczy przepytać tylko jedną grupę docelową)
-Przetestuj czy ankieta działa od strony technicznej(w przypadku formy elektronicznej czy wszystkie odpowiedzi są zapisywane, czy są wszystkie pytania itd)

Jak wysyłasz ankietę
-Napisz cel ankiety (ważne żeby ankietowany wiedział po co tą ankietę wypełnia i do czego zostaną wykorzystane jego odpowiedzi)
-Napisz do kiedy można wypełniać ankietę(lub jak szybko oczekujesz na nią odpowiedzi)
-Napisz czy ankieta jest anonimowa
-Napisz do kogo jest kierowana ankieta(chodzi o to aby przypadkiem docelowy ankietowany nie stwierdził że ta ankieta nie jest do niego) 

Analiza wyników ankiety
 Aby dobrze analizować to wyniki muszą być:
-pokategoryzowane (każdy ankietowany ma inny styl wypowiedzi możemy je wszystkie zidentyfikować do wybranych kategorii/motywów co ułatwia zestawienie)
-zestawione(najlepiej w formie wykresu lub tabeli)
-pamiętaj żeby dane były w określony sposób mierzalne (najłatwiej zliczać po wypełnieniach ankiety)
.

SZKOLENIE "Czy zawód Analityk IT jest dla mnie?"

Zapisz się na listę mailową a prześlę za darmo szkolenie Czy zawód Analityk IT jest dla mnie? Co muszę umieć żeby być Analitykiem IT?